www.obscurum.se

Intelligens och företagande

Att intelligens och företagande går hand i hand är för många en självklarhet, men vad beror detta egentligen på? Hur kan IQ mätas utefter företagande? Vad är skillnaden på en jurist eller advokat inom familjerätt, en tandläkare eller en hantverkare inom badrumsrenovering, när det kommer till IQ? Människor som innehar hög IQ kännetecknas ofta, i allmänhet, genom att hålla en oerhört hög aktivitetsnivå, ha ett mycket abstrakt tänkande och ha en oemotståndlig lust till att ständigt lära sig mer och utvecklas mer. Ofta har dessa människor också ett minimalt sömnbehov och kan, trots få sömntimmar, vara medvetna och uppmärksamma. Intressant att ta i beaktning är att särskilt hög-begåvade människor ofta visar upp symtom för skoltrötthet och tenderar att vara svåra att motivera i en tidig skolålder. Viktigt att ha i åtanke här är att dessa egenskaper, trots svårigheter i skolan, med stor sannolikhet kan komma att resultera i en fantastisk karriär i senare vuxen ålder. Att ha hög intelligens kan alltså vara såväl utmattande som det är givande. Med detta sagt kan slutsatsen dras att hög intelligens och företagande går hand i hand och att hur IQ mäts utefter företagande beror helt på vilken form av företagare en är. Huvudpoängen är att en driven och duktig företagare oftast har en intelligens som speglar resultat, oavsett bransch. Att arbeta med badrumsrenovering kanske inte är detsamma som att vara tandläkare, jurist eller advokat, men en gemensam faktor finns och det är att dem alla kräver hög intelligens.

Att vara företagare innebär många bollar i luften konstant, det innebär att ständigt vara närvarande och uppmärksam och det innebär att alltid ha drivet att ta sig längre och längre fram. Självklart är olika egenskaper av extra stor vikt beroende på vilken typ av företagsamhet en ägnar sig åt. En person som arbetar inom badrumsrenovering kräver kanske mer detaljseende än en jurist eller advokat som arbetar inom familjerätt där medvetenheten och uppmärksamheten är av störst vikt. Tandläkaren å andra sidan behöver många gånger hålla en hög aktivitetsnivå för att hinna med alla bokningar trots oväntade hinder på vägen. Som nämt tidigare så är variationen av egenskaper stor när det kommer till olika branscher. Dock så har alla dessa företagare oftast alla egenskaper som kännetecknar hög intelligens men i olika mängd. En tandläkare och en hantverkare inom badrumsrenovering till exempel innehar båda ett driv till utveckling men driver tar plats på olika sätt. Samma gäller med en jurist eller advokat inom familjerätt, dem har också det där lilla extra drivet men uppvisar det och mäter det på helt olika sätt.

Summa summarum så är hög intelligens något som ofta resulterar i ett väl utfört företagande. Företagare beroende på bransch besitter olika typ av kompetens men med en gemensam faktor som består av ett driv och en lust att alltid lyckas och alltid utvecklas mer. Dem är alla omättliga på så sätt att dem har en approach som antyder på att en alltid kan bli bättre, en ska aldrig nöja sig med medelmåttiga resultat. Företagande handlar om att alltid fortsätta.

%
%
%
%

%
%
%
??
%
%
%
%
%
%
%
??